Kniha o stratenom svete Oravy

 

Pri študovaní histórie Oravy som natrafil na údaje o istom kováčovi zo Slanice, ktorý vyrábal zo spadnutých meteoritických úlomkov náradie. To ma podnietilo ku písaniu príbehu a knihu som nazval STRATENÝ SVET ARWY. Predo mnou je ešte dlhý proces štúdia dejín Oravy okolo prvej polovice 19. storočia, aby som v tomto príbehu mohol priblížiť čitateľom život  ľudí v tomto období v nehostinnom kraji dnes už zatopenej Oravskej kotliny. Nikde nie je určené, žeby próza mala konkurovať matrike a tak postavy v príbehu sú vymyslené. Po dlhom študovaní fotografií a písomných záznamov som si však vytvoril reálny obraz Oravy z tohto obdobia a svoje poznatky som  vsadil do deja, aby som tak priblížil čitateľovi  realitu daného obdobia. Pre mňa to bola vzrušujúca cesta našou históriou, pri ktorej sa mi podarilo  odhaliť množstvo udalostí, o ktorých som doposiaľ ani netušil. Od začiatku som bol rozhodnutý celý príbeh vyrozprávať ústami niekoho, kto tými udalosťami prechádza. Príbehom nás spoločne prevedie starý zvonársky majster, ktorého životné osudy tak vniesli do príbehu dramatickosť deja a ďalší rozmer poznania pre čitateľa. Ten vás bude mať možnosť oboznámiť popri slávnej  plátenníckej histórii Oravcov aj so zvonárskym remeslom, ktoré ho priviedlo späť na Oravu za posolstvom dôb minulých. Na tejto ceste prežil mnoho dobrodružstiev, stretával mnoho remeselníkov a kupcov, ktorí neboli študovaní, ale ani nevzdelaní a svoje vedomosti vyjadrovali ľudovým jazykom a múdrosťou opradenou životnými skúsenosťami. V jeho príbehu som tak postupne našiel mnoho príbehov, ktoré ako keby som už poznal a niekedy v minulosti  bol sám ich neoddeliteľnou súčasťou. Dejiny ľudstva boli vždy  tým najfantastickejším románom, aký bol kedy vymyslený. Často sa až bezočivo falšovali zákony, mierové zmluvy, na kráľovské dekréty sa nemožno už vonkoncom spoľahnúť. Ako sa však máme dozvedieť pravdu o dávnych dobách minulých? Je potrebné vlastne poznať pravdu, alebo nás zaujímajú len pútavé príbehy, ktoré dokážu odpútať od súčasnosti a zavedú nás do sveta nepoznanej minulosti? Ja  vás pozývam na jednu cestu za tajomstvom, láskou a poznaním.

 

Autor

 

 

 

Sv. Agáta

klikni na úryvok knihy